#21: Bullet Journalling

#21: Bullet Journalling

Bullet journal je veľmi jednoduchý systém plánovania, ktorý funguje na princípe odrážok (bullets) – tie môžu byť úlohy, stretnutia, pripomenutia, n...

Read more
#12: Moja osobnosť

#12: Moja osobnosť

Druhú oblasť sme nenechali na náhodu. Spojili sme sa s odborníkmi na online psychologické testovanie Emiero a dali sme dokopy metódu, ktorá prepája...

Read more
#11: Kto som? Verzia Školák

#11: Kto som? Verzia Školák

Sekcia "Kto som" je súčasťou Žurnálu už od prvej verzie. Pre školskú verziu sme urobili pár zmien tak, aby sa ti Žurnál vypĺňal ešte oveľa lepšie. ...

Read more