Po roku predstavujeme nový Žurnál. Školák

Žurnál pre mladšie ročníky od ôsmej triedy až po maturantov. 

Pomôže ti uvedomiť si, ktorá kariéra sa pre teba hodí. Naučí ťa plánovať na týždennej báze. Aj kriticky nad vecami premýšľať.

Objav Školáka

- AKO TVORÍME ŽURNÁL

Robíme to inak

Tvoríme nástroj, ktorý je postavený na dátach a každou verziou sa zlepšuje. Ľudia si ho môžu prispôsobiť podľa seba. Pretože oni sami vedia, čo je pre nich najlepšie.

Naša filozofia →Ako to funguje? →